intro1După cum se cunoaşte Romanii au reprezentat în arta sculpturală popoarele de la nord de Dunăre printre care şi pe Daci, în primul rând, pe Columna lui Traian (Roma), inaugurată în Forul lui Traian la 12 mai 113 d.Hr. Binecunoscutele basoreliefuri ale Columnei relatează războaiele purtate de Romani împotriva Dacilor în anii 101-102 şi 105-106 d.Hr. Dar, reprezentări de Daci nu au fost executate numai în basorelief ci şi în ronde-bosse, statui de mari proporţii, depăşind dimensiunile naturale, variind de la 2,17 m ajungând până la dimensiuni impresionante de 3,15-3,24 m.

Statuile care în mare parte provin din Forul lui Traian se găsesc acum în muzee din lumea întreagă și colecții private. Aceste opere de artă constituie adevărate lecţii de sculptură şi reprezentare realistă a unui personaj. Artiştii romani au redat în mod magistral aspectul fizic exterior cât şi interiorul psihic al fiecărui Dac.

Marea calitate a sculpturilor din perioada lui Traian (98-117 d.Hr.) caracterizează aceste statui de Daci, realizate în momentul când arta « portretistică » romană se găsea în punctul ei culminant, la apogeu, adică imaginea umană a fost transpusă în piatră la un înalt grad artistic. Aceste studii iconografice au ca rol de a situa mai bine aceste reprezentări de Daci, realizate de artiştii Romani, în timpul domniei lui Traian, de a sublinia importanţa acestor sculpturi şi de a fi studiate la adevărata lor valoare.

Citește mai mult...

Dr Leonard Velcescu