O mare parte din aceste statui ce reprezintă Daci au fost realizate în urma războaielor dintre Romani şi Daci (între 101 şi 106 d.Hr.) pentru a fi plasate în Forul lui Traian, la Roma. Forul roman avea și o importanță istorică, religioasă și politică, pe lângă faptul că reprezenta piața publică a orașului, fiind situat chiar in centrul său. Forul lui Traian, construit în 6 ani de către Apolodor din Damasc, se înscrie in planul axial clasic, iar în ciuda diversității funcțiunilor (portic, galerie susținută de coloane, bazilică, biblioteci, templu, etc.), unitatea este asigurată prin axul politic : statuia ecvestră a lui Traian în curte și Coloana lui Traian între cele două biblioteci.

După cum arată reconstituirile efectuate ale Forului lui Traian statuile de Daci erau situate la înălţime, deasupra fiecărei coloane de susţinere a galeriilor porticurilor şi a faţadei de la Basilica Ulpia. O primă « problemă » ar fi aceea că înălţimea acestor statui de Daci, găsite până în ziua de azi, variază destul de mult între ele, fapt ce nu se poate admite din punct de vedere estetic. După reconstituirile realizate de specialiştii Forului lui Traian, aceste statui ar fi făcut parte dintr-un cadru arhitectural bine definit, având aspectul de cariatide. Astfel, înălţimea acestor sculpturi ar fi trebuit să fie, în mod obligatoriu, exact aceiaşi pentru toate. Aici nu este deloc cazul : înălţimea acestora variază mult de la o statuie la alta. Plecând de la ideea că măsurătorile înălţimii ar fi fost efectuate cu o precizie suficientă, statuile menţionate mai sus ar putea fi clasate în trei categorii:

 • cele care au înălţimea de 2,60 m,
 • cele care au înălţimea de 3,00 m,
 • restul de statui, având înălţimi destul de eterogene care pot fi cuprinse între 2,25-2,53 m şi 3,15-3,24 m.

După reconstituirile Forului lui Traian, statuile din primele două categorii pot fi considerate că ar fi făcut parte din acest For, înscrise într-un element arhitectural bine definit ; James E. Packer, care a întreprins în anul 1972 reconstituirea grafică a Forului lui Traian, dă de altfel înălţimea medie a acestor statui de Daci din For, indicând dimensiunile următoare :

 • 2,682 m (pentru colonada porticurilor),
 • 3,084 m (pentru Basilica Ulpia)

Iar reprezentările statuilor de Daci din cea de-a treia categorie nu pot fi clasate, în complexul Forului lui Traian, în grupul "cariatidelor", din cauza diversităţii înălţimii lor, precum şi din punct de vedere estetic. Se poate presupune că aceste statui, din această categorie, au facut totuşi parte din Forul lui Traian, realizate în perioda lui Traian, precum şi în epoci diferite, dar nu se cunoaşte locul exact pe care l-au ocupat. O altă ipoteză ar fi: aceste sculpturi provin pur şi simplu din alt loc, total diferit de Forul lui Traian. Dintre sculpturile de Daci cunoscute, o mare parte au fost descoperite în acest For în urma săpăturilor arheologice, altele (nu toate) au fost găsite în colecţii private şi se presupune ca ar provenii tot din Forul lui Traian. Actual, aceste sculpturi se găsesc expuse în Muzeul Forului lui Traian, multe fragmente sânt în rezervele acestui For, precum şi în alte colecţii de stat cât şi private din lumea întreagă.

După planul clasic, tradiţional, al Forului lui Traian, numărul coloanelor porticurilor fiind mai redus, statuile de Daci apar şi ele mai reduse (numărul lor), deasupra fiecărei coloane, aşa cum se pot vedea pe restituirile şi reconstituirile grafice. Dar, în urma elaborării noului plan al Forului lui Traian, ca urmare a recentelor săpături arheologice, amplasarea numărului de coloane de susţinere a porticurilor apar mai multe, şi deci numărul statuilor de Daci este mai mare:

 • Faţada sud-est de la Basilica Ulpia: 16 + 2 statui de Daci (cele presupuse la colţuri, din motive estetice);
 • Aticul porticului nord-est (faţada int.): 25 statui de Daci + încă 2 statui la colţuri;
 • Galeria tripartită sud-est (faţada int.): 20 de statui la nivelul aticului spre curtea interioară;
 • Aticul porticului sud-vest (faţada int.): 25 statui de Daci + încă 2 statui la colţuri.

Total

 • 86 + 6 statui de Daci la colţuri, existenţa lor aici este discutată ca fiind mai puţin probabilă. Deci 86 statui « sigure », iar 92 sînt discutabile.
  +
 • 5 (sau 7) statui de Daci din porfir roşu-vişiniu, găsite până în ziua de azi, care ar provenii tot din Forul lui Traian, din "Porticus Purpuretica", menţionat în Antichitate, spaţiu arhitectural care nu a fost încă identificat exact unde se afla. Câte statui de Daci ar fi făcut parte în acest portic din porfir roşu nu se ştie, şi probabil că nu se va ştii niciodată; la această sumă se ia în consideraţie numărul existent de statui de Daci din porfir roşu-vişiniu, care au fost găsite până acum.

Deci un total aproximativ de 86 (sau 92) + 5 (sau 7) = 91 (sau 99) de statui de Daci, în Forul lui Traian, unde se presupune amplasamentul lor exact, la nivelul aticelor. Iar restul de statui care au dimensiuni total diferite de cele discutate mai sus, nu pot fi plasate tot în această categorie de "cariatide".

Din alte estimări şi variaţiuni, la diferiţi autori, în ceea ce priveşte numărul statuilor de Daci din Forul lui Traian, reies urmatoarele:

 • pe faţada de la Basilica lui Traian: 15 statui de Daci;
 • în jurul Forului pe trei laturi, la aticul porticurilor : 60 de statui de Daci;
 • deci un total de 75 de statui de Daci;
 • după alte ipoteze un total de 82 de statui de Daci pentru Forul lui Traian.

În urma descoperirilor arheologice și reconstituirilor arhitecturale, reseie faptul că acest spațiu arhitectural a fost cel mai mare For din Imperiul Roman, cel mai maiestuos și cel mai costisitor, unde au fost folosite cele mai prețioase materiale de construcție.

Dr. Leonard Velcescu