1. PENTRU FIRME

Download contract sponsorizare

Asociaţia Identitate Culturală Contemporană (AICC) lansează un program de strângere de fonduri pentru crearea de replici ale statuilor de daci realizate de sculptori antici romani în timpul domniei lui Traian.  Odată realizate, aceste replici ar urma să fie donate către muzee şi municipalităţi din România.

Statuile originale îi înfăţişează pe daci în ipostaze impunătoare şi reprezintă importante izvoare pentru înţelegerea raporturilor existente între daci şi romani. Aceste statui se află astăzi în diferite muzee şi colecţii private din întreaga lume. Astfel, ele pot fi văzute în expoziţii din Paris, Versailles, Florenţa, Londra, New York sau Ierusalim.

Din păcate, în România, nu există nici o asemenea statuie. Este important ca aceste monumente, relevante pentru istoria şi cultura României, să fie cunoscute de publicul larg. De aceea, credem în necesitatea şi utilitatea realizării unor replici care să ajungă în patrimoniul municipalităţilor din România. Pentru aceasta, avem nevoie de sprijinul şi implicarea companiei dumneavoastră.

Toate informaţiile ce argumentează propunerea noastră provin din lucrarea istoricului dr. Leonard Velcescu “Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică”, lucrare cu care cercetătorul a obţinut în anul 2000 titlul de doctor la École Pratique des Hautes Études (Sorbona) Paris. Aceasta teză a obţinut, în decembrie 2012, premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române. Menţionam că Asociaţia Identitate Culturală Contemporană (AICC) a realizat şi un muzeu virtual (www.statuidedaci.ro).

Alegeţi să direcţionaţi 20% din impozitul pe profit către Asociaţia Identitate Culturală Contemporană, susţinând astfel un program cu semnificative conotaţii educaţionale şi culturale, fără ca acest sprijin să reprezinte o cheltuială suplimentară pentru compania dumneavoastră.

Sponsorizarea este deductibilă din impozitul pe profit datorat statului român, dacă se încadrează în limitele legii, pe baza unui contract de sponsorizare.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 32/1994 si Legii nr. 571/2003 Cod Fiscal actualizat, privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiează de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condiţiile legii.

Sponsorizarea scade din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

a) 0,3% din cifra de afaceri;

b) 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Găsiţi aici contractul în baza căruia puteţi efectua viramentul!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT!

Florin C. Pîrlea

Președinte AICC

 

2. PENTRU PERSOANE FIZICE 

Procedura de redirectionare a 2% din impozitul pe venit

 

Conform prevederilor Codului Fiscal, art. 84, alin. 2, orice contribuabil, persoană fizică, poate direcţiona 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit, așa cum este Asociația Identitate Culturală Contemporană.

Dacă doriți ca, prin redirectionarea a 2%, să sprijiniți activitatea AICC, completați si depuneți, pana la data de 25 MAI, unul dintre formularele:

FORMULARUL 230 pentru impozitul pe salariu;

FORMULARUL 200 pentru venituri din alte surse.

 

Necesar pentru completare:

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA IDENTITATE CULTURALĂ CONTEMPORANĂ

Cod de identificare fiscală: 30230214

Cont bancar (IBAN): RO02 RZBR 0000 0600 1497 0949

 

Acest formular se depune direct sau se trimite prin poștă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire) la Administratia Finantelor Publice a localității de domiciliu.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT!

Florin C. Pîrlea

Președinte AICC